Få svar på dine spørgsmål - Miljøstyrelsens biocid-helpdesk
Har du spørgsmål om biocider og lovgivningen på området kan du kontakte Miljøstyrelsens biocid-helpdesk. Skriv til  biocideshelpdesk@mst.dk.

Bestilling af materiale, netboghandel og spørgsmål generelt om miljø
Kontakt Miljøministeriets Informationscenter på info@mim.dk eller tlf. 70 12 02 11 eller se Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

Læs mere om bekæmpelsesmidler

Spørgsmål om hjemmesiden generelt
Tina Wissendorff, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 45 53,
e-mail: twj@mst.dk

Disclaimer, ophavsret m.v.
Informationen på dette website stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Miljøstyrelsen er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra dette website. Informationerne på websitet forsøges præsenteret så præcist og opdateret som muligt.

Links til andre hjemmesider
Hverdagsgifte.dk indeholder links til andre internetsider. Som bruger af hverdagsgifte.dk skal du være opmærksom på, at Miljøstyrelsen ikke er ansvarlig for andre hjemmesiders sikkerhedspolitik. Miljøstyrelsen garanterer ikke, at disse websites eller serveren, hvorpå de ligger, ikke indeholder virus eller andre skadelige elementer. Vi opfordrer vores brugere til at være opmærksomme på, hvornår de forlader vores hjemmeside og til grundigt at læse alle sikkerhedsmeddelelser. Miljøstyrelsen benytter udelukkende sådanne links som en service, og oplysningen af et link til et givet website indebærer ikke, at Miljøstyrelsen tilslutter sig indholdet af websitet.

Links til mst.dk
Det er tilladt at oprette links - herunder dybe links - til webstedet. Sådanne links må dog ikke bruges i reklamemæssigt eller lignende øjemed uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Ophavsret
Ophavsretten til websitet og rettighederne til dets indhold og design tilhører Miljøstyrelsen eller Miljøstyrelsens licensgivere. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere materiale fra webstedet - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at Miljøstyrelsen kontaktes forud, og at Miljøstyrelsen udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske materialets indhold.

Sitemap

Det skal du vide om biocider
Her kan du læse om biocider, hvilke produkter de findes i, og hvorfor det er en rigtig god idé at bruge dem med omtanke.

Sikker brug af biocider
Her får du 9 gode råd til sikker brug af biocidmidler

Gift skal ikke i skraldespanden
Biociderne må ikke ende i miljøet. Find ud af, hvad du skal gøre for at skaffe dig af med giftrester og emballager på den korrekte måde.

Slip af med kryb og kravl
Skadedyr kan bekæmpes med og uden biocider – men helst uden. Læs hvorfor.

Nu har du ret til information
Ny biocid-lovgivning fra EU giver større sikkerhed for forbrugerne. Og som noget nyt er producenterne forpligtet til at oplyse, om der er biocid i deres produkter.

Køb ikke biocider i udlandet
Det er strafbart at købe biocidmidler og tage dem med til Danmark. Hold øje med, hvad der står på etiketten.

Alle de gode råd lige ved hånden
Bekæmp.dk er den nemme vej til gode råd om brug af biocidmidler, når du vil af med kryb, kravl, alger eller dårlig lugt.

Du er en dræber
Du skal ikke have dårlig samvittighed over at slå skadedyr og mikroorganismer ihjel. Se filmen der giver dig ”License to kill”.

Din nuværende status er: Du har ikke taget stilling

Information om cookies
En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form. Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere.

Hvis du accepterer cookies på denne hjemmeside, sætter vi de cookies der er nævnt nedenfor. Hvis du vælger NEJ til cookies, sætter vi dem ikke. Du kan til enhver tid ændre dit valg øverst på denne side.

Cookies på Hverdagsgifte.dk

SiteImprove
Cookien fra SiteImprove anvendes til at indsamle statistik om brugernes besøg i anonymiseret form. Vi bruger oplysningerne til at forbedre brugeroplevelsen.

Google Analytics
Cookien fra Google Analytics anvendes til at indsamle statistik om brugernes besøg i anonymiseret form. Vi bruger oplysningerne til at forbedre brugeroplevelsen.

Tekniske cookies
Der anvendes én eller flere tekniske cookies som har til formål at forbedre din brugeroplevelse af hjemmesiden. Sådanne cookies sættes også selv om du har valgt at afvise cookies.

Hvad sker, hvis jeg ikke accepterer cookies fra Hverdagsgifte.dk
Dette website gemmer ingen af de nævne cookies på din computer, medmindre du har accepteret dem på. Du kan stadig bruge websitet uden at acceptere cookies. Indholdet af iframes vises dog ikke, hvilket vi oplyser om i hver enkelt tilfælde. Vi vil dog opfordre dig til at acceptere cookies, så vi hele tiden kan arbejde med og forbedre brugeroplevelsen.

Hvordan fjerner jeg cookies?
Når du har accepteret cookies fra dette website, kan de kun slettes igen i din browsers internetindstillinger.

Hvorfor informerer vi om cookies?
Alle danske websites er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når websites ønsker at lagre cookies på brugerens it-udstyr.

MYG, MYRER, MUS OG MUG
Biocidmidler hjælper dig med at udrydde kryb, kravl og bakterier. Brug midlerne med omtanke. Så udsætter du ikke dig selv og dine omgivelser for giftstoffer. Tag en tur på siden og bliv klogere på sikker brug af hverdagsgifte.

MILJØSTYRELSEN / MILJØMINISTERIET / TLF. 72 54 40 00 / MST@MST.DK / WWW.MST.DK / © COPYRIGHT MILJØSTYRELSEN 2013 / DISCLAIMER

BAGGRUND

HER FINDER DU BIOCIDERNE

Du kan være i kontakt med giftige biocider på mange måder – uden at du nødvendigvis er klar over det.

Biocider er designet til at afskrække eller slå præcis den organisme ihjel, som man gerne vil slippe af med. Stofferne kan give både allergi og udslæt hos mennesker, og de kan være giftige for plante- og dyrelivet.

Du finder biocidmidlerne i mange forskellige produkter, fx i gifte til at bekæmpe de mest almindelige skadedyr som mus, rotter, kakerlakker, myg, møl og myrer. Biociderne kan også optræde i hygiejneprodukter som fx håndsprit og desinfektionsklude.

Nogle produkter er behandlet med biocider, inden du køber dem. Møbler kan fx være behandlet med biocider, så de ikke bliver angrebet af insekter, mug og svamp under transporten. Det samme gælder for rengøringsklude, løbesko, træningstøj og andre typer af produkter, som vi gerne vil holde bakterie- og/eller lugtfri eller undgå misfarvninger af ved at forebygge vækst af mikroorganismer. 

Her finder du typisk biociderne
Der findes i dag ca. 2000 biocidmidler på markedet i Danmark. Ca. 300 af dem kræver allerede nu en særlig godkendelse af Miljøstyrelsen, for at man må importere, sælge og bruge dem herhjemme. Der er tale om produkter som: 

 • Træbeskyttelsesmidler
 • Midler mod alger på terrasse, mur og tag
 • Lopper hos husdyr
 • Mølmidler
 • Midler mod insekter, snegle og mider
 • Midler mod kaniner, mus og rotter
 • Myggebalsam og myggespray 

På etiketten skal der på den slags produkter stå: ”Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.” 

De resterende 1700 produkter kræver ikke en særlig godkendelse endnu og er fuldt lovlige på markedet. 

Følg altid brugsanvisningen
Fælles for alle produkterne er, at man skal følge brugsanvisningen på etiketten. Problemet med biocidholdige produkter er, at hvis de anvendes forkert eller uhensigtsmæssigt, kan nogle af midlerne fremkalde allergi eller give andre helbredsmæssige problemer. Derudover kan nogle af midlerne ved forkert brug skade vandmiljø, dyr, planter m.v.

DEL

SIKKERHED

SIKKER BRUG
AF BIOCIDER

SÅDAN GØR DU

SLIP AF MED
KRYB OG KRAVL

SIKKERHED

SIKKER BRUG AF BIOCIDER - TJEK ETIKETTEN

Biocider er designet til at slå levende organismer ihjel med. Derfor bør du være ekstra opmærksom på, at du bruger midlerne på den rigtige måde.

Ofte vil det være nødvendigt at bruge biocider til at bekæmpe organismer, der er skadelige for menneskers og dyrs sundhed, eller som gør skade på materialer som fx træværk. Det er fuldt lovligt at sælge, købe og anvende biocidprodukter, hvis de er godkendt af Miljøstyrelsen. 

9 gode råd om sikker brug af biocider 
Selvom et middel er godkendt af Miljøstyrelsen, så skal du alligevel bruge det med omtanke. Her har du 9 gode råd: 

 1. Alternativer. Overvej om du kan bruge alternativer til biocidmidler. Brug fx musefælder i stedet for at lægge gift ud. 
 2. Tjek etiketten. Følg anvisningerne på etiketten. På etiketten står der, hvordan midlet skal bruges og i hvilke mængder, hvordan midlet eventuelt kan skade, og hvilke forholdsregler man bør tage ved brug af midlet.
 3. Brug og mængde. Husk at midlet kun er godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten.
 4. Opbevaring. Opbevar biocidmidler så børn ikke kan komme i nærheden af dem.
 5. Emballage. Gem rester i den originale emballage. Hvis du har en rest tilbage af et middel, må du under ingen omstændigheder hælde det over i en anden flaske/beholder.
 6. Håndvask og udluftning. Vask hænder efter brug og luft godt ud, hvis midlet bruges indendørs.
 7. Unødvendig brug. Undgå unødvendig eller overdreven brug af desinfektionsmidler og produkter med desinficerende stoffer. Hvis der på et produkt fx står "antibakterielt", "bakteriehæmmende" eller ”meldugresistent” er det tegn på, at det indeholder et desinficerende stof.
 8. Rengøring. Brug ikke produkter med desinficerende eller antibakteriel effekt til almindelig rengøring m.v. Når du gør rent derhjemme så brug almindelige rengøringsmidler - gerne med det nordiske miljømærke Svanen.
 9. Køkkenet. Hvis du vil desinficere køkkenredskaber og skærebrætter, så skold dem i stedet med kogende vand.

Tjek dit biocidprodukt 
Hvis et biocidprodukt er godkendt af Miljøstyrelsen vil det være forsynet med en dansk etiket med brugsanvisning. På etiketten skal der stå: Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. På etiketten kan du også se, hvilke aktivstoffer (biocider), der er i produktet og hvordan du bruger midlet på en korrekt og sikker måde.

Hvis du er i tvivl og gerne vil vide om din musegift eller myggegift er godkendt, så kan du søge i Miljøstyrelsens database over godkendte bekæmpelsesmidler. Her får du en beskrivelse af, hvad man må bruge midlerne til og hvordan.

Etiketten består af:
A. Et hovedfelt. B. En brugsanvisning. C. Et deklarationsfelt. D. Et advarselsfelt og evt. et faresymbol.

Etiketten må ikke være vildledende
Etiketten må ikke være vildledende eller give overdrevent indtryk af produktets egenskaber. Etiketten må fx ikke give en opfattelse af, at produktet ikke indebærer risiko for mennesker eller miljø. Det gælder fx ord som ”ufarlig”, ”ugiftig”, ”grøn”, ”lavrisikobiocidmiddel”, ”øko”, ”natur” mm. Heller ikke ”bio” eller sammensætninger heraf (bortset fra ”biocid”) må bruges i markedsføringen.

Etiketten skal være på dansk
Etikettens tekst skal være på dansk, men der må gerne være flere sprog på etiketten, hvis den danske tekst er klart adskilt og fremhævet.

DEL

AFFALD

GIFT SKAL IKKE I
SKRALDESPANDEN

BONUSINFO

KØB IKKE BIOCIDER
I UDLANDET

AFFALD

GIFT SKAL IKKE I SKRALDESPANDEN

Hold styr på dine giftrester, så de ikke ender i naturen.

Sommerferie. Tid til sol, strand, lange lyse aftener udendørs - og myg! Du finder myggesprayen frem, men opdager at datoen for sidste anvendelse er overskredet. Det nemmeste ville så afgjort være at smide den lille flaske i skraldespanden eller at hælde resten ud i håndvasken.

Men det er ikke her biocidmidlerne hører hjemme. Hverken insektgifte, træbeskyttelsesmaling, musegift, midler mod alger eller andre produkter, der indeholder biocider. 

Etiketten fortæller dig, hvad du skal gøre med resterne
Netop fordi biociderne er designede til at bekæmpe levende organismer, så kan de også skade planter og dyr, hvis de slipper ud i naturen. Nogle stoffer nedbrydes meget langsomt i naturen og kan derfor spredes vidt omkring i omgivelserne. Stofferne kan også ophobe sig i levende organismer, der ikke er i stand til at udskille lige så meget gift, som de optager. 

Derfor skal rester og tom emballage altid afleveres på genbrugspladsen eller det sted i ejendommen, hvor der er indsamling af farligt affald. For at resterne skal kunne håndteres på den korrekte måde, skal du aflevere dem i den originale emballage. 

Er du i tvivl om, hvordan du skaffer dig af med rester og emballage på en sikker måde, kan du altid læse på etiketten, hvad du skal gøre.

DEL

NYHED

NU HAR DU RET TIL
INFORMATION

BONUSINFO

KØB IKKE BIOCIDER
I UDLANDET

SÅDAN GØR DU

SLIP AF MED KRYB OG KRAVL

Inden du går i gang med at bruge biocidmidler mod skadedyr, så tjek lige om der findes alternative metoder. Måske behøver du slet ikke at bruge hverdagsgift. I nogle tilfælde, må du ikke selv lægge midlerne ud. 

Alle dyr, som på den ene eller anden måde generer mennesker, kan betegnes som skadedyr. I Danmark er der typisk tale om smådyr og insekter, som ødelægger vores huse og inventar eller som er til fare for vores sundhed. 

Det står dig frit for, om du selv vil bekæmpe skadedyr som fx myrer og dræbersnegle/ Iberiske skovsnegle på din ejendom. Langt hen ad vejen kan du også selv bestemme hvilken metode, du vil bruge. Der er dog undtagelser. Rotter skal du anmelde til kommunen, og så er der kommet nye regler, der betyder, at det nu kun er nogle få typer af musegift du som privatperson, selv må udlægge udendørs. Alternativt skal du kontakte en professionel skadedyrsbekæmper. 

Alternativer til at bruge hverdagsgift
Selvom biocidmidler ofte er effektive, så kan der være ulemper ved at bruge dem. Fx kan hunde eller katte komme til at spise musegift, og er du uheldig, måske også dine børn. Musegift kan også sprede sig til de fugle og større dyr, der spiser mus. Du risikerer også lugtgener fra de døde mus – og ofte steder, hvor du ikke kan komme til. 

For mange af skadedyrenes vedkommende kan det derfor være en god idé at opsætte fælder eller at forebygge i stedet for at bruge hverdagsgift. Hvis du fx vil forhindre, at der flytter mus ind, så kan du gå huset efter for huller og utætheder og sætte fælder op strategiske steder. Og hvis du gerne vil undgå en myreinvasion, så kan du holde sukker og andre søde sager tæt emballeret. 

Hvis du bruger biocider
Hvis du ikke har andre muligheder end at bruge bekæmpelsesmidler:

 • Brug kun de midler, du kan købe i almindelig detailhandel, og som er godkendt af Miljøstyrelsen.
 • Følge altid brugsanvisningen nøje og anvend kun midlerne til det formål, de er tiltænkt.

DEL

NYHED

NU HAR DU RET TIL INFORMATION

Den ny biocidlovgivning fra EU giver større sikkerhed for forbrugerne. Som noget nyt er producenterne forpligtet til at oplyse, om deres produkter er behandlede med biocider.

Står du en dag i en butik eller et byggemarked og er i tvivl om et par løbesko, et badeforhæng eller en sofa er behandlet med biocider, så har du mulighed for at gøre noget. 

Producenten er nemlig forpligtet til at give dig et svar inden for 45 dage vedrørende biocidbehandlingen og oplyse hvilket aktivstof som er brugt, hvis du henvender dig for at få flere oplysninger. 

Hold øje med hvad produktet lover 
Hvis den vare du står med i hånden reklamerer med en ekstra biocideffekt, så skal den være mærket med brugsanvisning og sikkerhedsregler. Her skal du holde øje med ord som: "antibakterielt", ”anti- skimmel”, ”mugafvisende”, "meldugresistent", "bakteriehæmmende", ”lugtfrit”, ”anti- odour” eller lignende. 

Producenternes oplysningspligt trådte i kraft den 1. september 2013 og er en del af EU’s nye lovgivning; Biocidforordningen. Målet er at beskytte miljøet og give større sikkerhed for alle, der på den ene eller anden måde er i kontakt med biocider i dagligdagen.

DEL

BAGGRUND

HER FINDER DU
BIOCIDERNE

APP OG ÅRSHJUL

ALLE DE GODE
RÅD LIGE VED HÅNDEN

BONUSINFO

KØB IKKE BIOCIDER I UDLANDET

Gå efter biocidmidler med dansk etiket og brugsanvisning. Det er din garanti for, at produktet lever op til de danske godkendelseskrav.

Når danskere tager på indkøbstur på den anden side af den dansk-tyske grænse, sker det, at der ryger insektspray, myre- eller musegift med ned i indkøbskurven, som bagefter pakkes i bilen og på den måde indføres i Danmark.

Det er faktisk en strafbar handling - også selvom produktet hedder det samme i Danmark og i Tyskland.

Hverdagsgifte skal være godkendt af Miljøstyrelsen
Alle insekt-, muse- og rottemidler skal være godkendt af Miljøstyrelsen, før de må importeres, sælges og bruges i Danmark, så produkterne ikke skader miljø eller sundhed. Miljøstyrelsen gennemgår og godkender produktets etiket og brugsanvisning, så du kan dosere produktet rigtigt, tage de rette forholdsregler og skille dig af med rester og emballage på forsvarlig vis. Der skal stå på etiketten, at produktet er "omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler", og der vil være et registreringsnummer.

Tag ikke dine myggemidler med hjem fra ferien 
Det er ikke lovligt at købe myggemidler i udlandet, hvis du skal bruge det i Danmark. Hvis du derimod rejser på ferie og har brug for et myggemiddel, så må du gerne købe midlet der, hvor du er på ferie og skal bruge det. Køber du fx et myggemiddel i Sverige for at bruge det herhjemme, så betragtes det altså som ulovlig import. 

For at være sikker på at produkterne er godkendt af Miljøstyrelsen, er det en god idé, at du køber biocidprodukterne i Danmark, og samtidig sikrer dig, at produktet har en dansk etiket og brugsanvisning. 

Det er din garanti for, at produktet lever op til de danske godkendelseskrav.

DEL

AFFALD

GIFT SKAL IKKE I
SKRALDESPANDEN

APP OG ÅRSHJUL

ALLE DE GODE
RÅD LIGE VED HÅNDEN

APP OG ÅRSHJUL

ALLE DE GODE RÅD LIGE VED HÅNDEN

Miljøstyrelsen har lavet en app, der viser, hvordan du bedst bekæmper en bestemt type skadedyr. Hent den på bekæmp.dk.

Bekæmp.dk tilpasser dig alt efter om du sidder ved computeren eller bruger iPad, tablet og smartphone. Du kan hente et link til bekæmp.dk og lægge det på din hjemmeskærm, så har du altid de gode råd lige ved hånden.

App'en giver dig både tips til, hvordan du forebygger skadedyr som mus, myg og rotter, og anvisninger til at bekæmpe skadedyrene, når de først har gjort deres indtog.

Årets gang 
På bekaemp.dk kan du også åbne Årshjulet, der viser hvilke skadedyr og organismer, du skal være særlig opmærksom på alt efter årstiden – fx musebekæmpelse om efteråret, myg om sommeren, mug om vinteren og svamp i træværket om foråret.

DEL

BAGGRUND

HER FINDER DU
BIOCIDERNE